Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

АКТУЕЛНОСТИ

Као и сваке године, ГЗЗПБИТБ је активно учествововао у обележавању Националног дана борбе против дуванског дима и овог 31. јануара 2017.г. Обављена су 64 бесплатна спирометријска прегледа код регистрованих пушача у домовима здравља Звездара, Стари Град и Земун и сви са поремећеном плућном функцијом упућени су на даљу дијагностичку обраду у нашу Установу. У Студентском граду на Новом Београду, 31.1.2017.г. одржана је трибина на којој су 3 лекара ГЗЗБПИТБ одржала предавање о штетности пушења, болестима које пушење изазива, никотинској завидности, и потреби престанка са овом штетном навиком, а студентима су урађена бесплатна спирометријска тестирања.

У ГЗЗПБИТБ у току 2016. одржане су 23 школе астме са 173 полазника и 22 школе ХОБП са 160 полазника. Одржане су и 9 школа одвикавања од пушења са 83 полазника, од којих је њих 45 (54,2%) према првим контролама престало да пуши.

ГЗЗПБИТБ се активно укључио у обележавање Светског дана астме 08.05.2016. и то организацијом манифестације на Калемегдану на тргу око фонтане Борба, где је спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих заинтересованих грађана, одржана рекреативна трка и где су кроз промоцију здравог живота пружане све информације о астми. Истовремено је у пет домова здравља на територији града Београда спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих особа код којих је постојала сумња да болују од астме.

ГЗЗПБИТБ се активно укључио и у обележавање Светског дана ХОБП 16.11.2016 манифестацијом која је спроведена у тржном центру Ушће где је спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих заинтерсованих грађана и где су пружане све информације о ХОБП. У сали хотела Константин 16.11.2016. у организацији ГЗПБИТБ одржан је и стручни састанак посвећен ХОБП. Истовремено је у пет домова здравља на територији града Београда спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих особа код којих је постојала сумња да болују од ХОБП.
Ове активности су забележене и на званичним страницама Глобалне иницијативе за астму (GINA) и Глобалне иницијативе за ХОБП (GOLD) Светске здравствене организације.

ГЗЗПБИТБ је активно учествовао на 5 базара здравља који су организовани на различитим локацијама града Београда и на којима је вршена јавна промоција здравља.

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд, обележава Национални дан без  дуванског дима 31.јануара. Спровођењем бесплатног спирометријског тестирања у Домовима Здравља  на територији града Београда.

У студентском граду  обележиће се Национални дан дез дуванског дима ,едукацијом и предавањем о штетности и борби против пушења и ширењем свести о штетности истог , где се том приликом прослеђује и едукативни материјал( флајери, брошуре ,постери…)

Градски завод за болести плућа И туберкулозу ,Прешевска  35 ,Београд обележава ове године Сведски дан ХОБП-еа у период од 14.11.2016 – 18.11.2016.ГОД , СПРОВОЂЕЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ АКТИВНОСТИ.

Бесплатно спирометријско тестирање популације на ризику од настанка ХОБП-е у Домовима здравља на територији Града Београда.

Едукација о ХОБП И подизање свести о значају ове болести ,дистрибуција едукативног материјала.

Градски завод за болести плућа и туберкулозу,Прешевска 35, Београд обележава Сведски дан АСТМЕ у периоду од 9.05.2016-13.05.2016.год ,спровођењембесплатног спирометријског тестирања у Домовима ЗДРАВЉА на ТЕРИТОРИЈИ града Београда као и  као и  спирометријско тестирање и акција на Калемегдану под слоганом „ Трчим за здрава плућа“.

Едукација о АСТМИ И подизању  свести о значењу ове болести. Едукативни материјали.