Press "Enter" to skip to content

Одељење за алергологију и клиничку имунологију

Начелник одељења

Микавица др мед. Ивана

спец. пнеумофтизиологије

Телефон: 011/3811-812

мр. сци. мед. Горана Шовљански спец. пнеумофтизиологије

др сци. мед. Дарко Кнежевић спец. пнеумофтизиологије

У сарадњи са другим одељењима Завода, као и са Институтом за имунологију и вирусологију Торлак, обављају се све процедуре у циљу постављања дијагнозе алергијских обољења плућа.

Праћење и лечење пацијената са алергијским обољењима плућа одвија се у складу са најновијим препорукама за лечење ових обољења.

Поред свакодневног рада са пацијентима, на одељењу се спроводе и студије испитивања клиничког ефекта нових лекова и алерген – специфичне имунотерапије.

Код пацијената са врло израженом алергијом на један или два испитивана алергена, уколико се медикаментозном терапијом не постигне одговарајући ефекат, спроводи се специфична имунотерапија (СИТ). СИТ подразумева давање алергена са циљем смањења преосетљивости.

Већ више од 10 год. овај вид терапије се са успехом спроводи у нашем Заводу.

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана