Одељење радиологије

Начелник одељења:

МИЛЕНКОВИЋ-МИЛЕТИЋ др мед. СЛОБОДАНКА

спец. радиологије

Радиолошка служба Градског завода за болести плућа и заштиту од туберкулозе, опремљена је са три рентген апарата: један у матичној установи на Звездари, И по један у Огранцима у Земуну Обреновцу.

Сва снимања се обављају на фолијама са фактором 8, тако да је зрачење пацијената сведено на минимум.

Годишње се уради око 16000 графија и око 2000 консултативних радиолошких прегледа.

У оквиру Одељења обављају се и прегледи УЗ апаратом и то: УЗ врата, дојке, грудног коша, абдомена.

Галерија слика