Press "Enter" to skip to content

Одељење радиологије

Начелник одељења

Миленковић-Милетић др мед. Слободанка

спец. радиологије

Телефон: 011/3811-844

др мед. Константин Коцев спец. радиологије


Радиолошка служба Градског завода за болести плућа и заштиту од туберкулозе, опремљена је са три рентген апарата: један у матичној установи на Звездари, И по један у Огранцима у Земуну Обреновцу.
Сва снимања се обављају на фолијама са фактором 8, тако да је зрачење пацијената сведено на минимум.

Годишње се уради око 16000 графија и око 2000 консултативних радиолошких прегледа.

У оквиру Одељења обављају се и прегледи УЗ апаратом и то: УЗ врата, дојке, грудног коша, абдомена.

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2022.
Сва права задржана