Press "Enter" to skip to content

Санација објекта у Обреновцу

Санација објекта у Обреновцу се приводи крају. Данас је запoчето кречење објекта, и то је финални процес који је започео у мају месецу. Општина Обреновац…

Предавање “Иновативна терапија у астми”

Доц. Др Владимир Жугић, заменик директора поликлинике КЦ Србије, начелник одељења за функционалну дијагностику, одржао је предавање у Градском заводу за плућне болести и туберкулозу…

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2019.
Сва права задржана