Одељење за правне и административне послове

Начелник одељења: Милица Вујовић, дипл. правник