Канцеларија за заштиту права пацијената

Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“ бр. 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за читаву територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1.

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Адреса:

Тиршова 1

Број собе, спрат:

приземље, канцеларија бр. 9

Радно време:

радним даном од 07:30 – 15:30 часова

Телефон и е-маил:

011/ 360-56-34;

savetнik.paciјeнata@beograд.gov.rs

Канцеларију за заштиту права пацијената