Press "Enter" to skip to content

Канцеларија за заштиту права пацијената

Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“ бр. 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за читаву територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1.

Адреса: Тиршова 1

Број собе, спрат: приземље, канцеларија бр. 9

Радно време: радним даном од 07:30 до 15:30 часова

Телефон: 011/360-56-34

Е-маил: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Веб сајт: Канцеларијa за заштиту права пацијената

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана