Press "Enter" to skip to content

Одељење за пулмолошке интервенције и терапију, кардиологију и рехабилитацију

Начелник одељења

Жујовић др мед. Дејан

спец. пнеумофтизиологије

др мед. Драгана Мартиновић спец. интерне медицине

др сци. мед. Марина Роксандић Миленковић спец. интерне медицине

мр сци. мед. Јованка Ђорђевић спец. интерне медицине

У служби ради 4 лекара различитих специјалности. Служба је кадровски, просторно и пратећом опремом оспособљена за пружање услуга парентералне терапије (ИВ, ИМ, инфузије), а посебан акценат је стављен на третман болесника у погоршању ХОБП и бронхијалне астме као и других хроничних плућних болести.
Предвиђен је стални лекарски надзор ових болесника (пнеумофтизиолог, кардиолог ), на једном месту пружање услуга оксигенотерапије и парентералне терапије као и медицинске респираторне рехабилитације која подразумева: групну едукацију (пулмолошка школа), аеросол терапију, постуралну дренажу бронхија, вежбе дисања и физичко вежбање.
Уз сталне консултације и надзор мултидисциплинарног тима лекара, омогућено је континуирано, квалитетно праћење општег стања болесника, праћење ефеката терапије, могућност интезивирања терапије, што све резултира смањењем броја болесника који се упућују на болничко лечење.

На кардиолошком одсеку одељења могуће је обавити кардиолошки преглед и ЕХО срца, а у плану је и набавка ХОЛТЕР монитора којом би се заокружила интернистичка обрада пацијената.

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2024.
Сва права задржана