Одељење за пулмолошке интервенције и терапију, кардиологију и рехабилитацију

Начелник одељења:

ЖУЈОВИЋ др мед. ДЕЈАН

спец.пнеумофтизиологије

У служби ради 6 лекара различитих специјалности. Служба је кадровски, просторно и пратећом опремом оспособљена за пружање услуга парентералне терапије (ИВ, ИМ, инфузије), а посебан акценат је стављен на третман болесника у погоршању ХОБП и бронхијалне астме као и других хроничних плућних болести.
Предвиђен је стални лекарски надзор ових болесника (пнеумофтизиолог, кардиолог ), на једном месту пружање услуга оксигенотерапије и парентералне терапије као и медицинске респираторне рехабилитације која подразумева: групну едукацију (пулмолошка школа), аеросол терапију, постуралну дренажу бронхија, вежбе дисања и физичко вежбање.

Уз сталне консултације и надзор мултидисциплинарног тима лекара, омогућено је континуирано, квалитетно праћење општег стања болесника, праћење ефеката терапије, могућност интезивирања терапије, што све резултира смањењем броја болесника који се упућују на болничко лечење.

На кардиолошком одсеку одељења могуће је обавити кардиолошки преглед и ЕХО срца, а у плану је и набавка ХОЛТЕР монитора којом би се заокружила интернистичка обрада пацијената.

ПОПОВИЋ др мед. ЗОРИЦА, спец.пнеумофтизиологије

УЛЕТИЛОВИЋ др мед. ТАЊА, спец. пнеумофтизиологије

СТОЈАНОВИЋ прим.др мед. ЉУПКА, спец.интерне медицине,кардиолог

РАДОЈА мр сци.мед. ПЕТАР, спец.интерне медицине

САВИЋ др мед. ДРАГИЦА, спец.интерне медицине,кардиолог

Галерија слика