Press "Enter" to skip to content

Дијагностичке услуге које пружа Завод

 • преглед лекара специјалиста (спец. за плућне болести, педијатара пулмолога,алерголога, кардиолога, радиолога, физијатара)
 • епидемиолошко извиђање (преглед ТБ контакта, патронажа, праћење туберкулозе и опструктивиних болести плућа)
 • радиографска обрада плућа и грудног коша (графија плућа, томографија, профилни снимак, скопија)
 • функционална дијагностика плућа
 • спирометрија
 • фармакодинамски тестови бронходилататорни и провокативни (физички напор, хладан ваздух и манитолски тест)
 • гасне анализе
 • кутани тестови на инхалационе алергене, алергијски тестови ин витро (укупни ИгЕ)
 • ЕКГ
 • комплетна хематолошка и биохемијска обрада
 • микробиолошка испитивања (обрада материјала на неспецифичне микроорганизме са антибиограмом)
 • микробиолошка обрада материјала на специфичне проузроковаче (ТБ) и то директна микроскопија, култивација на ЛÖW подлози, резистенција и ПЦР (брза дијагностика туберкулозе)
Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана