Одељење функционалне дијагностике плућа

Начелник одељења:

НИКОЛИЋ-БРСТИНА др мед. ИВАНА

спец.пнеумофтизиологије

Делатност одељења представља испитивање плућне функције ради дијагностиковања плућних обољења, праћења ефеката терапије и научно – истраживачких испитивања.

Одељење функционалне дијагностике располаже са два спирометра, гасним анализатором и бодиплетизмографом.

На Одељењу се обавља:

– Спирометрија са кривуљом проток – волумен

– Бронходилататорни тест

– Одређивање отпора у дисајним путевима

– Гасне анализе артеријске крви

– 6-минутни тест ходања

Обављање бронхопровокацијског тестирања планира се од јула месеца 2014. године.

Галерија слика