Press "Enter" to skip to content

Одељење функционалне дијагностике плућа

Начелник одељења

Николић-Брстина др мед. Ивана

спец. пнеумофтизиологије

Телефон: 011/3811-838

Делатност одељења представља испитивање плућне функције ради дијагностиковања плућних обољења, праћења ефеката терапије и научно – истраживачких испитивања.

Одељење функционалне дијагностике располаже са два спирометра, гасним анализатором и бодиплетизмографом.

На Одељењу се обавља:

– Спирометрија са кривуљом проток – волумен

– Бронходилататорни тест

– Бронхопровокативни тест

– Одређивање отпора у дисајним путевима

– Гасне анализе артеријске крви

– 6-минутни тест ходања

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана