Контакт

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

Адреса: Прешевска 35

Телефон: 011/3811-800

Фаx: 011/2414-083

Email: pulmodir@yahoo.com

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Одељење за плућне болести и туберкулозу одраслих

Начелник одељења: др Љиљана Никчевић

Одељење за плућне болести и туберкулозу деце и омладине

Начелник одељења: прим. др Лидија Сагић, tel: 011/3811-806

Одељење за пулмолошке интервенције и терапију, кардиологију и рехабилитацију

Начелник одељења: др Дејан Жујовић

Одсек за пулмолошке интервенције и терапију

Одсек рехабилитације

Одсек кардиологије

Одељење за алергологију и клиничку имунологију

Начелник одељења: др сц. мед. Дарко Кнежевић, тел: 011/3811-812

Служба за организацију и планирање

Одељење за епидемиологију, медицинску статистику и примењено истраживање

Начелник одељења: др Радмила Ћурчић, тел: 011/3811-856

Центар за превенцију

Шеф: др Софија Вукадиновић, тел: 011/3811-847

Служба за радиолошку, лабораторијску, функционалну и бронхолошку дијагностику

Одељење радиологије

Начелник одељења: др Слободанка Миленковић–Милетић, тел: 011/3811-844

Одељење лабораторије

Начелник одељења: мр сц. мед. Александар Витковић, тел: 011/3811-830

Одељење функционалне дијагностике плућа:

Начелник одељења: др Ивана Николић Брстина, тел: 011/3811-838

Одсек за бронхлошку дијагностику:

Шеф: др Весна Радуловић

Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге помоћне послове

Одељење за правне и административне послове:

Начелник одељења: Милица Вујовић, дипл. правник тел:011/3811-846

Одељење за економско финансијске послове:

Начелник одељења: Зорица Динић, дипл.ецц. тел: 011/3811-827, 011/2411-226

Одељење за техничке и помоћне послове:

Шеф одељења: Срђан Васиљевић, тел: 011/3811-842

ОГРАНЦИ

ОГРАНАК ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ У ЗЕМУНУ

(радно време 7-19h)

Цара Душана 178, тел: 011/2617-974, 011/2613-724

Начелник Огранка: др Смиљана Орловић

ОГРАНАК ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ У ОБРЕНОВЦУ

(радно време 7-14 h)

Узун Миркова 10, тел: 011/8723-140, 063/375-509

Начелник Огранка: др Мирослав Вићентијевић