Одељење за епидемиологију, медицинску статистику и примењено истраживање

Начелник одељења:

ЋУРЧИЋ др мед. РАДМИЛА

спец.пнеумофтизиологије

Примарна улога Одељења за епидемиологију, медицинску статистику и примењено истраживање је руковођење и организација спровођења мера за спречавање, сузбијање, рано откривање и праћење туберкулозе и других плућних болести у Граду Београду.

Лекари Одељења учествују у креирању националних политика у контроли туберкулозе, у изради националних смерница Министарства здравља РС, као и Стручно-методолошкогупутства за спречавање и сузбијање туберкулозе у РС, а све у складу са најсавременијим светским препорукама, пре свега Светске здравствене организације и Европског центра за контролу болести.

У оквиру Одељења се налази Одсек за МДР ТБ (мултирезистентна туберкулоза) који спроводи надзирано лечење оболелих од ове тешке форме болести.

Послови патронаже, посете оболелима од ТБ, њиховим породицама и радним организацијама-школама, вртићима, организовање прегледа особа које су биле у контакту са оболелима, едукативна предавања о ТБи др. такође спадају у домен рада овог Одељења.

Одељење обавља и послове планирања рада Завода и израде извештаја о остваривању планираних активности-услуга и нађеној патологији, што подразумева континуирано праћење и извештавање управи Завода и релевантним институцијама: Градском заводу за јавно здравље, Министарству здравља РС и РФЗО-у.