Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге помоћне послове

 

Начелник одељења: Милица Вујовић, дипл. правник, тел: 011/3811-833

Начелник одељења: Зорица Динић, дипл.ецц. тел: 011/3811-827, 011/2411-226

 Шеф одељења: Срђан Васиљевић, тел: 011/3811-842