Press "Enter" to skip to content

О Заводу

Мисија

Пружање квалитетне здравствене услуге оболелима од плућних болести и туберкулозе, уз ефикасно коришћење постојећих ресурса, континуирано радећи на превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији пацијената, унапређујући здравље корисника перманентним усавршавањем запослених и имплементацијом овладаних вештина и знања и стручности запослених.

Визија

Савремена, ефикасна, акредитована здравствена установа са високо образованим стручним кадром, која свој рад обавља по највишим стандардима, примењујући најновија достигнућа из области патологије плућних болести са циљем очувања и унапређења здравља становништва.

Стратешки циљеви рада Завода

У Заводу је стратешким планом дефинисано 10 циљева и то:

  1. Увођење система безбедности пацијената
  2. Усвајање нових технологија у раду служби и одељења
  3. Подизање менаџерске способности на виши ниво
  4. Стално праћење и унапређење квалитета рада
  5. Унапређење сестринства и квалитета здравствене неге за период 2017.- 2021. године
  6. Унапређење интерне и екстерне комуникације
  7. Повећање задовољства запослених и корисника услуга
  8. Подизање нивоа стручности запослених
  9. Обнављање и обогаћивање медицинске опреме
  10. Побољшање финансијске одрживости установе.
Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана