Одсек за бронхлошку дијагностику

Шеф одсека: др Весна Радуловић

У одсеку се обављају фибербронхоскопски преглед и узимање материјала за бактериолошку, цитолошку и патохистолошку анализу