Press "Enter" to skip to content

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ

Градски завод за плућне болести и туберкулозу од 06.09.2021. године функционише и као COVID тријажни центар.

Пацијентима упућеним из COVID амбуланте је неопходна комплетна припрема у смислу RTG pulmo, KKS, CRP, LDH и потврда о резултатима PCR/AG тест. Такође је непходан упут из COVID амбуланте.

Радно време COVID тријажног центра је од 07:00 до 22:00.

Градски завод за плућне болести и туберкулозу прима и NON COVID пацијенте од 07:00 до 20:00.

Додатне информације можете добити позивом на број 011/3811-800.

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2024.
Сва права задржана