Press "Enter" to skip to content

НВО Асоцијација здравствених радника Црне Горе

НВО Асоцијација здравствених радника Црне Горе, организовала је конгрес здравствених радника Црне Горе са међународним учешћем у Сутомору од 30.05-02.06.2024. године.

Медицинске сестре Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, узеле су активно учешће и презентовале радове са темом: „ Сестринске интервенције код болесника са хроничном опструктивном болешћу плућа“ струковна медицинска сестра Мирјана Којић, и „ Сестринске интервенције код пацијената са бронхијалном астмом“ струковна медицинска сестра Слађана Момчиловић.

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2024.
Сва права задржана