О Заводу

Директор:

ТИМОТИЈЕВИЋ др мед. ЉИЉАНА

спец.пнеумофтизиологије

Телефон: 011/2423-094

Помоћник директора за медицинске послове:

ДИМИЋ др сци.мед. ДЕЈАН

спец.пнеумофтизиологије

Телефон: 011/2411-526

O Zavodu

Први антитуберкулозни диспанзер у свету основао је 1887. Године у Единбургу у Шкотској сер Роберт Филип. После тога мрежа диспанзера се шири па се оснивају АТ диспанзери у Белгији 1900, Француској 1901. Немачкој 1902. Финској 1904. Шведској 1905. и Швајцарској 1906.

Развој борбе против туберкулозе у нашој земљи може да се подели у три периода…

Istorijat

Do I svetskog rata

Историјат До I светског рата Почетак организоване борбе против ТБ код нас везан је за великана здравствене културе др Милана Јовановића – Батута, који је писао о значају оснивања Друштва за чување народног здравља, које би откривало и збрињавало и материјално помагало оболеле и чланове њихових породица. Не можемо заобићи ни име др Љубомира Стојановића, који је својим деловањима преко СЛД и упорним настојањем да се проблему ТБ приступи озбиљно, успео да се већ 1910. Године оснивају грудна одељења у свим већим местима у Србији.

Između dva svetska rata

Између два светска рата Његова је заслуга оснавање првог диспанзера у Београду 1. Јануара 1921. Године под називом Државни антитуберкулозни диспанзер, на Зеленом венцу. Одакле се 1925, године сели у Синђелићеву 4, а недуго потом у улицу Краља Милана 60. После још неколико пресељења, АТД се коначно 1936. Године сели у нову зграду у Булевару краља Александра 237. Том приликом се мења и назив у Градски АТД. Градски АТД оснива стационар са 42 постеље 2.1.1940. године који је радио све до 1954. Године када је издвојен из Градског АТД и припојен Градској болници.

Posle II svetskog rata

После II светског рата По завршетку II светског рата број АТД диспанзера се ширио. Ради боље организације рада донешена је одлука да се АТД обједине тако да је 1947. Године Градски АТД прерастао у Централни АТД. Постојала је потреба за ширењем простора тако да се 1960. године почиње са изградњом нове зграде у улици Рифата Бурџевића 33. Зграда је свечано пуштена у рад 26.01.1963. године а 12. априла 1963. године су отворени помоћни диспанзери у Сопоту и Барајеву. Крајем 1966. године АТД у Земуну и Обреновцу изјаснили су се за интеграцију са Градским АТД.

На предлог Скупштине града Београда Градски АТД прераста у Градски завод за антитуберкулозну заштиту и болести плућа 26.02.1969.