Актуелности

У сарадњи са Геодетско техничком школом, ул. Милана Ракића, Звездара а у оквиру Пројектног дана Еко-школе 22. маја у 13 часова на простору заштићеног подручја “Бајфортова шума“ у организацији ЈКП “Зеленило Београд“ одржана је манифестација поводом дана птица. Предавање под називом “Птице Бајфортове шуме“ одржао је Жељко Станимировић, дипломирани биолог. Постављена је изложба на тему Споменика природе „Бајфортова шума“. Манифестацију су испратили челници Града Београда, градоначелник Синиша Мали, Завод за заштиту природе Србије, Секретаријат за заштиту животне средине, Градска телевизија Студио Б, многобројни гости и пролазници и наш Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Прешевска 35, Звездара.

Почаствовани смо што смо чланови такве манифестације која се одржала у природи уз цвркут птица којих има седамдесет и седам врста на подручју „Бајфортове шуме“ и што имамо изузетну сарадњу са локалном заједницом Опшине Звездара а у организацији Геодетско техничке школе.

Гордана Јовановић
Академски аналитичар заштите животне средине

Као и сваке године, ГЗЗПБИТБ је активно учествововао у обележавању Националног дана борбе против дуванског дима и овог 31. јануара 2017.г. Обављена су 64 бесплатна спирометријска прегледа код регистрованих пушача у домовима здравља Звездара, Стари Град и Земун и сви са поремећеном плућном функцијом упућени су на даљу дијагностичку обраду у нашу Установу. У Студентском граду на Новом Београду, 31.1.2017.г. одржана је трибина на којој су 3 лекара ГЗЗБПИТБ одржала предавање о штетности пушења, болестима које пушење изазива, никотинској завидности, и потреби престанка са овом штетном навиком, а студентима су урађена бесплатна спирометријска тестирања.

У ГЗЗПБИТБ у току 2016. одржане су 23 школе астме са 173 полазника и 22 школе ХОБП са 160 полазника. Одржане су и 9 школа одвикавања од пушења са 83 полазника, од којих је њих 45 (54,2%) према првим контролама престало да пуши.

ГЗЗПБИТБ се активно укључио у обележавање Светског дана астме 08.05.2016. и то организацијом манифестације на Калемегдану на тргу око фонтане Борба, где је спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих заинтересованих грађана, одржана рекреативна трка и где су кроз промоцију здравог живота пружане све информације о астми. Истовремено је у пет домова здравља на територији града Београда спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих особа код којих је постојала сумња да болују од астме.

ГЗЗПБИТБ се активно укључио и у обележавање Светског дана ХОБП 16.11.2016 манифестацијом која је спроведена у тржном центру Ушће где је спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих заинтерсованих грађана и где су пружане све информације о ХОБП. У сали хотела Константин 16.11.2016. у организацији ГЗПБИТБ одржан је и стручни састанак посвећен ХОБП. Истовремено је у пет домова здравља на територији града Београда спроведено бесплатно спирометријско тестирање свих особа код којих је постојала сумња да болују од ХОБП.
Ове активности су забележене и на званичним страницама Глобалне иницијативе за астму (GINA) и Глобалне иницијативе за ХОБП (GOLD) Светске здравствене организације.

ГЗЗПБИТБ је активно учествовао на 5 базара здравља који су организовани на различитим локацијама града Београда и на којима је вршена јавна промоција здравља.

Градски завод за болести плућа и туберкулозу, Београд, обележава Национални дан без  дуванског дима 31.јануара. Спровођењем бесплатног спирометријског тестирања у Домовима Здравља  на територији града Београда.

У студентском граду  обележиће се Национални дан дез дуванског дима ,едукацијом и предавањем о штетности и борби против пушења и ширењем свести о штетности истог , где се том приликом прослеђује и едукативни материјал( флајери, брошуре ,постери…)

Градски завод за болести плућа И туберкулозу ,Прешевска  35 ,Београд обележава ове године Сведски дан ХОБП-еа у период од 14.11.2016 – 18.11.2016.ГОД , СПРОВОЂЕЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ АКТИВНОСТИ.

Бесплатно спирометријско тестирање популације на ризику од настанка ХОБП-е у Домовима здравља на територији Града Београда.

Едукација о ХОБП И подизање свести о значају ове болести ,дистрибуција едукативног материјала.

Градски завод за болести плућа и туберкулозу,Прешевска 35, Београд обележава Сведски дан АСТМЕ у периоду од 9.05.2016-13.05.2016.год ,спровођењембесплатног спирометријског тестирања у Домовима ЗДРАВЉА на ТЕРИТОРИЈИ града Београда као и  као и  спирометријско тестирање и акција на Калемегдану под слоганом „ Трчим за здрава плућа“.

Едукација о АСТМИ И подизању  свести о значењу ове болести. Едукативни материјали.